परिकार

सदाबहार स्न्याक्स

आगन्तुक विशेष पिज्जा

हनी गार्लिक चिकेन 

चिकेन मलाइटिका 

जाडोमा तातो सुप

बारिस्ता मोक्टेल

ग्रिल्ड चिकेन

मिठाईंका परिकार

मटन तास

पोलेको बंगुर 

परिकार

परिकार

खसीको पक्कु

तीजमा दर

चिल्ली बेबी कर्न

 Image