पेट केयर

पेट केयर

जब हामीसँग जनावरको विश्वास टुट्छ, तब उनीहरु हिंस्रक हुन्छन् ।

बेसाहारा जनावरहरुको लागि खर्च जुटाएर उपचार, उद्धार र स्याहार गर्नु चुनौतिपूर्ण नै छ । यद्यपि उत्कट इच्छा र मनोबल उच्च भयो भने यो असम्भव छैन जस्तो लाग्छ ।

 Image