पेट केयर

पेट केयर

अल ब्रिड च्याम्पिएनसिप डग सो

प्रतियोगितामा कुकुर कतिको स्वस्थ छ, कतिको आज्ञाकारी छ, सही पालनपोषण गरिएको छ वा छैन जस्ता कुराको मूल्यांकन गरिएको थियो ।

 Image