गन्तव्य

गन्तव्य

गर्मी छल्न कहाँ जाने ?

मौसमी तापमान बढेसँगै जोकोही शीतलता खोज्ने मुड मा हुन्छन् ।

गन्तव्यबाट थप

घुम्दै खाना चाख्दै

विदेशमा हनिमुन

 Image