प्यारेन्टिङ

प्यारेन्टिङ

बिद्यार्थीलाई होमवर्कको भारी कसरी घटाउने ?

हामीले विद्यालयमा प्रदान गरिरहेको पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी शैलीलाई मिश्रण गर्दै समयसापेक्ष शिक्षाले होमवर्कसँगै अन्य कृयाकलापमा पनि उत्तिकै सहभागी गराइरहेको छ ।

प्यारेन्टिङबाट थप

एप्स फर  पेरेन्टस

 Image