विचार

विचार

समाजसेवामा व्यक्तिको भूमिका

समाज सेवा भनेको समाजमा रहेर मानवको सेवा गर्नु हो । यसको मतलब समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नु हो ।

विचारबाट थप

 Image