स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

कस्मेटिक गाइनेकोलोजी भनेको के हो ?

कस्मेटिक स्त्री रोग विज्ञानको उद्देश्य दृष्टिकोण वा प्रक्रियामा सुधार गर्नको लागि हो । धेरै अवस्थामा दुवै लक्ष्यहरु एक साथ पुरा हुन्छन् । यी सर्जिकल तथा नन–सर्जिकल प्रक्रियाहरुले सुधार गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्यबाट थप

आइभीएफ के हो ?

निःसन्तान के हो ?

निःसन्तानमा उपचार विधि

अझै चेतनाको कमी

 Image