स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

आइभीएफको सफलता कसरी बढाउने ?

उपचारका क्रममा आइभीएफ ‘लङ प्रोटोकल’ ‘सर्ट प्रोटोकल’ यस्ता थुप्रै पद्धति हुन्छन् । यो उपचारमा सफलता बढाउन चिकित्सकले सुहाउँदो प्रोटोकल छान्नु जरुरी छ ।

स्वास्थ्यबाट थप

निःसन्तान के हो ?

निःसन्तानमा उपचार विधि

अझै चेतनाको कमी

 Image