गन्तव्य

गर्मी छल्न कहाँ जाने ?

घुम्दै खाना चाख्दै

 Image