परिकार

छोला भटोरा 

टुप्पी डोसा

ओरेन्ज चिकेन 

गर्मीमा मोक्टेल

हट गार्लिक विंग्स 

चिकेन बेकन रोल

कर्न अन द चीज कप

सिग्नेचर वार्ब्स

शीतल पेय 

पिज्जा

बर्गर

स्वादिष्ट परिकार

कन्टिनेटल परिकार

तिहारका परिकार

बटुक र चुकाउनी

सेलिब्रेसन अफ पोर्क

ग्रिल्ड हर्ब्स चिकेन

हड्डीको सुप

टाउको फ्राइ

 Image