परिकार

हनी गार्लिक चिकेन 

चिकेन मलाइटिका 

जाडोमा तातो सुप

बारिस्ता मोक्टेल

ग्रिल्ड चिकेन

मिठाईंका परिकार

मटन तास

पोलेको बंगुर 

परिकार

परिकार

खसीको पक्कु

तीजमा दर

चिल्ली बेबी कर्न

पोषिलो खीर

छोला भटोरा 

टुप्पी डोसा

ओरेन्ज चिकेन 

 Image