Successfully Copied


सामग्रीः गोब्लेट ग्लास, ५ टुक्रा कागती, ५ देखि ७ वटा पुदिनाको पात, १५ मिलिलिटर कागतीको जुस, १५ मिलिलिटर सुगर सिरफ, ५ देखि ७ वटा आइस क्युब, सोडा
विधिः गोब्लेट ग्लास लिने । त्यसमा कागती र पुदिनाको पात हालेर मडल गर्ने । त्यसमा आइस क्युब हाल्ने । सुगर सिरप हाल्ने र माथिबाट सोडाले टपिङ गर्ने । कागतीको स्लाइस र पुदिनाको पातले गार्निस गर्ने ।

हिमाल शाही, बार टेण्डर
महावीर प्यालेस, सोल्टीमोड

 Image