परिकार

टाउको फ्राइ

ग्रिल्ड ट्राउट फिस

चिकेन सनी सलाद

स्टफ्ड चिकेन

चुस्ता

गिदी फ्राइ

भेज परिकार

स्पाइसी जिन्जर प्राउन

शाकाहारी परिकार

मकैको आटो सेट

क्रिस्पी कर्न

मकैको पिज्जा

मकैको रोटी

रुखकटहरको पकौडा

चामल पिठोको दालपुरी

एग चिकेन रोल

 Image