Successfully Copied


सामग्रीः मार्गरेटा ग्लास, ३० मिलिलिटर त्रिपल सेक, २० मिलिलिटर कागतीको जुस, ४५ मिलिलिटर टकिला
विधिः सबैभन्दा पहिला गिलासलाई नुनले रिम गर्ने । यी सबै सामग्रीहरु राखेर सेक गर्ने र कागतीको स्लाइसले गार्निस गर्ने । 

सुवास सिंह रावल
बार टेण्डर, महाबिर प्यालेस

 Image