Successfully Copied

जाडोमा शिशुको स्याहार 

    जाडोमा शिशुलाई न्यानो कपडाले बेर्नुुपर्छ । टोपी, पञ्जा एवं मोजा लगाउन छुुटाउनुु हुुँदैन ।      शिशुलाई धूवाँ, धूलो एवं प्रदूषणबाट जोगाउनुुपर्छ । सकेसम्म बाहिर निस्कदा शिशुलाई माक्स लगाइदिन छुुटाउनुु हुुँदैन । 

    जाडोमा शिशुलाई न्यानो कपडाले बेर्नुुपर्छ । टोपी, पञ्जा एवं मोजा लगाउन छुुटाउनुु हुुँदैन । 

    शिशुलाई धूवाँ, धूलो एवं प्रदूषणबाट जोगाउनुुपर्छ । सकेसम्म बाहिर निस्कदा शिशुलाई माक्स लगाइदिन छुुटाउनुु हुुँदैन । 

    शिशुमा दम वा रुघाखोकीको समस्या देखापरे आवश्यक मात्रामा फ्लुको भ्याक्सिन खोप लगाउनुुपर्छ । 

    शिशुलाई जाडोबाट जोगाउन तातो खानेकुुरा ख्वाउनुुपर्छ । भरसक जंकफुड वा बाहिरको खाना होइन घरकै खानेकुुरा ख्वाउनुुपर्छ । 

    जाडोमा शिशुले बान्ता गरे, आलस्यता महसुुस गरे, खाना खान मन नगरे तुरुन्त चिकित्सककहाँ लानुुपर्छ । 

 Image