Successfully Copied

केश झर्नबाट रोक्न 

    केश झर्नबाट रोक्न केशलाई बाफ दिइरहनुपर्छ ।      हप्तामा दुईपटक दहीमा कागती निचोरेर लगाउँदा पनि केश झर्न रोकिन्छ । 

                                               

    केश झर्नबाट रोक्न केशलाई बाफ दिइरहनुपर्छ । 

    हप्तामा दुईपटक दहीमा कागती निचोरेर लगाउँदा पनि केश झर्न रोकिन्छ । 

    लट्टा परेर केश बढी झर्छ, त्यसैले केशमा लट्टा पर्न दिनुहुुँदैन । 

    नरिवलको तेलमा मेथीको दाना पकाएर नियमित रूपमा लगाए केश झर्न रोकिन्छ । 

    हप्ताको एकपटक नियमित रूपमा केशको उपचार गराउनुपर्छ ।

 Image