Successfully Copied

समतामूलक समाजको सिर्जना

शिक्षा–स्वास्थ्य र चेतनाको विकास गर्नुपर्छ । सुन्दर समाज बनाउन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।


सुनीता गाइसी
शिक्षा–स्वास्थ्य र चेतनाको
विकास गर्नुपर्छ ।
सुन्दर समाज बनाउन
हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अन्धविश्वास, कुरीतिको अन्त्य
हुनुपर्छ,
समाजमा चेतनाको लहर
ल्याउनुपर्छ ।
महिला–पुरुष बराबर
हुन अवसर दिनुपर्छ
सामाजिक एकताको
चर्चा सबले गर्नुपर्छ ।
महिलाहरू राजनीतिक रूपमा
सचेत हुनुपर्छ ।
सामाजिक गतिविधिको
चर्चा–परिचर्चा गर्नुपर्छ ।
नीति–नियम बनाउन
छलफल गर्नुपर्छ
विकासका लागि सबै
अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 Image