Successfully Copied

विपत्मा जनधनको क्षति कम गर्ने उपाय 

    सबैभन्दा पहिले परिवारमा विपत्सम्बन्धी बैठक बस्ने ।     घरभित्रका सोफा, टेबल, दराज बलियो तरिकाले बाँध्ने । 

बिरु नेपाली, विपत् व्यवस्थापन सहजकर्ता 

    सबैभन्दा पहिले परिवारमा विपत्सम्बन्धी बैठक बस्ने ।

    घरभित्रका सोफा, टेबल, दराज बलियो तरिकाले बाँध्ने । 

    झटपट झोला तयारी अवस्थामा राख्ने, प्राथमिक उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहने । 

    विपत् परामर्शसम्बन्धी तालिम लिने ।

 

 Image