Successfully Copied

सिग्नेचर वार्ब्स

सामग्री : टोर्टिला ब्रेड, गार्लिक बटर, लेट्युस, गोलभेंडा, काँक्राको अचार, चीज, क्रन्ची चिकन विथ सस ।

सामग्री : टोर्टिला ब्रेड, गार्लिक बटर, लेट्युस, गोलभेंडा, काँक्राको अचार, चीज, क्रन्ची चिकन विथ सस ।

विधि : टोर्टिला ब्रेडमा यी सबै सामग्री राखेर बेर्ने । त्यसपछि इलेक्ट्रिक ग्रिल्ड मेसिनमा राखेर ग्रिल्ड गर्ने । 

 Image