Successfully Copied

पाइनापल लेमनेड

पाइनापल जुस ४० मिलिलिटर, अरेन्ज जुस ४० मिलिलिटर, सुगर सिरप १० मिलिलिटर, सोडावाटर आधा लिटर, आइसक्युब ६ टुक्रा ।

पाइनापल लेमनेड

सामग्री : पाइनापल जुस ४० मिलिलिटर, अरेन्ज जुस ४० मिलिलिटर, सुगर सिरप १० मिलिलिटर, सोडावाटर आधा लिटर,  आइसक्युब ६ टुक्रा ।

 

विधि : एउटा ठूलो गिलासमा जुस तथा सुगर सिरप राखेर माथिबाट सोडावाटर हाल्ने । आइसक्युबलाई ब्लेन्ड गर्ने ।

म्यांगो क्रिम जुस

सामग्री : म्यांगो जुस आधा लिटर, भेनिला आइसक्रिम २ स्कुप तथा आइसक्युब ६ टुक्रा ।

 

विधि : भेनिला आइसक्रिम, म्यांगो जुस तथा आइसक्युब ब्लेन्ड गरी गिलासमा सर्भ गर्ने ।

 

 Image