Successfully Copied

म्यांगो क्रिम जुस

भेनिला आइसक्रिम, म्यांगो जुस तथा आइसक्युब ब्लेन्ड गरी गिलासमा सर्भ गर्ने ।

सामग्री : म्यांगो जुस आधा लिटर, भेनिला आइसक्रिम २ स्कुप तथा आइसक्युब ६ टुक्रा ।

विधि : भेनिला आइसक्रिम, म्यांगो जुस तथा आइसक्युब ब्लेन्ड गरी गिलासमा सर्भ गर्ने ।

 Image