Successfully Copied

गलैचालाइ घरैमा सफा गरौ ।

चाहिने सामग्री २ लिटर पानी, २५० ग्राम रिट्ठा , पुराना पातला कपडा, स्पंज

चाहिने सामग्री 

२ लिटर पानी, २५० ग्राम रिट्ठा , पुराना पातला कपडा, स्पंज 

विधी 

रिट्ठाको गेडा हटाई पानीमा उमाल्ने । घोल तयार भएपछि पुरानो कपडामा छान्ने । छानेको घोललाइ राम्रोसँग हल्लाउने । हल्लाउँदा घोलमा फिंज आउछ । फिंजलाई गलैंचामा हालेर स्पन्जले घुमाउँदै सफा गर्ने । स्पन्जमा फिंज मात्र लाग्नुपर्छ । गलैचालाई चिसो कपडाले पुछदै यसमा लागेको फोहोर हटाउने । सफा भएपछि घाममा सुकाउने । 

 Image