Successfully Copied

विमला थापा, पूर्व एआइजी

मेरो जीवन : विभिन्न अनुभवको संगालो तथा विविध रंगको सम्मिश्रण ।

विमला थापा, पूर्व एआइजी 

मेरो विश्वास : परमात्मा ।

मेरो कर्म : सेवा ।

मेरो चाहना : सांसारिक परिवर्तन ।

मेरो बलियो पक्ष : आत्मश्विास ।

मेरो उपलब्धि : इमान्दारिता ।

मेरो कमजोरी : छिट्टै विश्वास गर्नु ।

मेरो प्रेरणा : मेरी आमा ।

मेरो लक्ष्य : परिवर्तन ।

मेरो प्रेम : सम्पूर्ण जीवात्मा र प्रकृतिप्रति ।

मेरा श्रीमान् : सहयात्री ।

मेरा सन्तान : मेरा पुँजी तथा ज्वेल्स अफ दि क्राउन ।

मेरो सन्देश : स्वपरिवर्तन विश्व परिवर्तनको आधार हो । 

मेरो जीवन : विभिन्न अनुभवको संगालो तथा विविध रंगको सम्मिश्रण । 

लक्ष्मी भण्डारी थापा

 Image