Successfully Copied

हुण्डाई अल न्यू आइ २०

हुण्डाई नेपालको अल न्यू आइ २० बजारमा आएको छ । हुण्डाई नेपालले गत शुक्रबार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा हुण्डाई मिडिया टेस्ट ड्राइभ गरेको थियो ।

हुण्डाई नेपालको अल न्यू आइ २० बजारमा आएको छ । हुण्डाई नेपालले गत शुक्रबार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा हुण्डाई मिडिया टेस्ट ड्राइभ गरेको थियो ।

 Image