Successfully Copied

टोरन्याडो पोटाटो

डबल चपिङ बोर्डले एक साइडबाट सीधा काट्ने र अर्काे भागबाट साइड–साइडबाट स्प्रिङ हुने गरी काटेर डिपफ्राइ गर्ने । खैरो भएपछि सर्भ प्लेटमा राखेर चाट मसला छर्किदिने ।

सामग्री : लामो आकारको आलु १ वटा, चाट मसला थोरै, तेल डिपफ्राइ गर्न ।

विधि : डबल चपिङ बोर्डले एक साइडबाट सीधा काट्ने र अर्काे भागबाट साइड–साइडबाट स्प्रिङ हुने गरी काटेर डिपफ्राइ गर्ने । खैरो भएपछि सर्भ प्लेटमा राखेर चाट मसला छर्किदिने ।

 

 Image