डा. अरुणा उप्रेतीका लेखहरु

खाना नै औषधि हो

खाना नै औषधि हो

छाउगोठलाई ‘नाईं’

छाउगोठलाई ‘नाईं’

‘आरक्षण’ चाहिन्छ 

‘आरक्षण’ चाहिन्छ 

अझै रोइरहेकी छिन् गौरा

अझै रोइरहेकी छिन् गौरा