डा. तुमला लाकौल शाह (स्त्री रोग विशेषज्ञ)का लेखहरु