वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ का लेखहरु

स्वस्थ छातीका लागि

बालबालिकालाई इन्फ्ल्युन्जा भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ । यसैगरी ६५ वर्षमाथिकाले प्रत्येक १ वर्षको फरकमा इन्फ्ल्युन्जा भ्याक्सिन तथा ५ वर्षको फरकमा निमोनियाँविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनु प्रभावकारी हुन्छ । 

डा. प्रकाश पौडेल, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ असार ४, २०७६

-- पुरा पढ्नुहोस् --